Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка

Поточний номер

№ 17 (2018)
Опубліковано грудень 27, 2018
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка

У збірнику обґрунтовано концептуальні засади проектного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, представлено концепцію підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри, охарактеризовано принципи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх спеціалістів з охорони праці та функціональну модель самокерованого автономного навчання студентів. Окрема увага приділена питанням SMART-освіти: висвітлено критерії діагностування якості SMART-комплексів та особливості використання SMART-технологій у моделюванні міжпредметних зв’язків. Розкрито теоретичні й методичні аспекти формування професійної, соціокультурної, інформаційно-цифрової, самоосвітньої компетентностей майбутніх фахівців. Подано низку матеріалів, присвячених вивченню психологічних аспектів професійної освіти і навчання: розвитку психологічної мобільності майбутніх педагогів професійного навчання, дослідженню особистісних ресурсів учнівської молоді та аналізу професійного вигорання фахівців як чинника виникнення іпохондричних розладів особистості. Запропоновано модель мережевої взаємодії в розвитку системи професійної освіти і навчання в країнах ЄС, висвітлено європейський досвід індикативного виміру творчої дифузії викладача економіки. Здійснено історико-педагогічний аналіз підготовки в Україні вчителів трудового навчання і технологій.

Весь випуск
(PDF)

Теоретико-методологічні основи розвитку професійної освіти і навчання

Петро Лузан, Надія Колісник, Сергій Осипенко
5-13
ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.5-13.
(PDF)
Наталя Кулалаєва
14-21
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.14-21.
(PDF)
Світлана Алєксєєва
22-26
КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.22-26.
(PDF)
Ельвіза Абільтарова
27-34
ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.27-34.
(PDF)
Оксана Клочко, Олександр Михайлюк
34-42
SMART-ТЕХНОЛОГІЯ В МОДЕЛЮВАННІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.34-42.
(PDF)
Андрій Козак
43-50
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.43-50.
(PDF)
Лариса Журавська
51-57
ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ САМОКЕРОВАНОГО АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.51-57.
(PDF)
Альона Зуєва
58-61
КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ SMART-КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.58-61.
(PDF)
Ксенія Цицюра
62-69
СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З БІЗНЕС- ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.62-69.
(PDF)
Євдокія Горбан
69-76
СУТЬ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДИСТІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.69-76.
(PDF)

Методичні засади професійного навчання майбутніх фахівців

Марина Артюшина
77-84
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.77-84.
(PDF)
Лариса Борисенко, Катерина Кучерява
84-88
ДІАГНОСТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО СКЛАДНИКА САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.84-88.
(PDF)
Анатолій Слободянюк, Лариса Косарєва
89-94
ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (НА МАТЕРІАЛАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.89-94.
(PDF)
Олена Тарасова
95-100
РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.95-100.
(PDF)
Тетяна Стойчик
101-105
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦI: АНАЛIЗ ПОПИТУ I ПРОПОЗИЦIЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.101-105.
(PDF)
Ірина Дрозіч
106-114
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.106-114.
(PDF)
Інесса Візнюк
115-122
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ІПОХОНДРИЧНИХ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ
https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.115-122.
(PDF)
Переглянути всі випуски

ISSN 2223-5752

ISSN Online 2617-1759

Збірник входить до переліку фахових наукових видань України (2013) і включений до наукометричної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (2014). Статті реферуються в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, бібліотеці імені В.О. Сухомлинського, Національній парламентській бібліотеці України, Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка, Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького, бібліотеці Падерборнзького університету (Німеччина), бібліотеці Бременського університету (Німеччина), академічній бібліотеці латвійського університету (м. Рига, Латвія)