Теорія і методика професійної освіти

Поточний номер

№ 13 (2017)
Опубліковано січень 22, 2019
Теорія і методика професійної освіти, № 13

Електронне наукове фахове видання з педагогічних наук «Теорія і методика професійної освіти» засновано на підставі рішення Вченої ради Інституту ПТО НАПН України (протокол №7 від 04.07.2011 р.)

Включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015р.). 

Весь випуск
(PDF)
Переглянути всі випуски