Професійне навчання на виробництві

Поточний номер

№ 6 (2015)
Опубліковано листопад 23, 2015
Професійне навчання на виробництві

У збірнику розглядаються теоретичні і методичні аспекти модернізації професійного навчання на виробництві з урахуванням євроінтеграційних процесів.

Проаналізовано сучасні тенденції і технології професійного розвитку персоналу підприємств. Розкрито особливості використання інформаційно-комунікаційних  технологій у професійній підготовці фахівців. Викладено зарубіжний досвід управління розвитком професійної освіти і навчання.

Для керівників і педагогічних працівників ПТНЗ, структурних навчальних підрозділів підприємств, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, докторантів, аспірантів.

Професійне навчання на виробництві: Зб.наук.праць / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Вид-во ТОВ "ІМА-прес", 2015. – Випуск 6. – 200 с.

ISBN 966–675–453–3

Весь випуск
(PDF)
Переглянути всі випуски